Majitelé Galerie BM poskytli rozhovor Českému rozhlasu.

12.1.2017
Majitelé  Galerie BM poskytli rozhovor Českému rozhlasu. Tento rozhovor byl vysílán 12. Prosince 2016. 
Beseda byla o budoucí výstavě „Svobodné hranice ruského impresionismu“, malířství a budoucích svátcích.“